Raad van Bestuur/ Secretaris Generaal

Calexin verleent advies aan, en zetelt desgewenst in, raden van bestuur van beursgenoteerde en private ondernemingen.

Bij Calexin delen we met onze klanten de inzichten die we bekwamen door het deelnemen aan Raden van Bestuur van beursgenoteerde en privébedrijven, ten einde het Deugdelijk bestuur te helpen organiseren.


Onze activiteit omvat alle onderdelen van het vennootschapsrecht, zoals:

  • Het adviseren en assisteren van een raad van bestuur : de algemene organisatie, het opzetten van een jaarlijkse kalender, actieplannen, uitwerken van een beleid en procedures.

  • Corporate governance: het adviseren over ‘best practices’, het opstellen van een bedrijfscode, het opzetten of de herziening van het beleid, trainingen.

  • Handel met voorkennis: het opzetten van een programma ter naleving van de wetgeving op de handel met voorkennis -, trainingen, het opstellen van een bedrijfscode.

  • Training Raad van Bestuur: Calexin kan een integrale opleiding uitwerken of een voorstel voor afzonderlijke modules, afgestemd op de behoeften en de ervaring van uw bestuursleden.

  • Ondersteuning bij audit- of remuneratiecomité.

  • Ondersteuning bij het opzetten of analyseren van het proces rond besluitvorming, procedures uitwerken voor handtekeningsbevoegdheid, bestuur van de dochtervennootschappen.

  • Uitwerken van aandeelhoudersovereenkomsten.

  • Het opzetten van risicobeheersingsprogramma's.

  • Het opzetten van compliance programma's.

Juridische dienstverlening

Bij Calexin leveren wij diensten gaande van een eenvoudige geheimhoudingsovereenkomst tot sleutel-op-de-deur oplossingen. Lees meer.