Privacy beleid

  Algemeen

  Deze procedure is van toepassing op Calexin BVBA / SPRL, de Selliers de Moranvillelaan 70; 1082 Brussel, info@calexin.be, en is van toepassing op het gebruik van de huidige website. Door op deze website te surfen, gaat u als gebruiker akkoord met dit beleid. Wij (Calexin BVBA) behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze procedure aub regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de nieuwste versie.

  Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

  Deze website verzamelt geen persoonlijke informatie over u en u hoeft ook geen persoonlijke informatie in te voeren om de site te gebruiken. U heeft de mogelijkheid om informatie aan Calexin BVBA te vragen via het bovenstaande e-mailadres. In dergelijke gevallen wordt de informatie die we van u ontvangen via e-mail uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de door u gevraagde informatie.

  Deze website gebruikt geen cookies, behalve die cookies die absoluut vereist zijn voor de functionaliteit van de site zelf.

  In het geval dat we u direct marketing zouden willen sturen, verbindt Calexin BVBA zich ertoe om eerst uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen. Eenmaal gegeven, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken via een eenvoudige e-mail naar het bovenstaande e-mailadres.

  Gebruik door en mededeling aan derden

  Hoewel Calexin BVBA uw informatie kan verstrekken aan serviceproviders die namens ons informatie verwerken, delen wij de informatie niet met derden voor niet-verwante doeleinden.

  Calexin BVBA maakt gebruik van een websiteontwerper en een software / hardware-provider, beide gevestigd in België, om haar activiteiten te ondersteunen. Er worden geen gegevens verzonden naar landen buiten de EU.

  Indien verplicht door toepasselijke wet- of regelgeving, of door een bevoegde rechtbank of autoriteit, kan Calexin BVBA persoonlijke informatie verstrekken die noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

  Duur

  Wanneer wij persoonsgegevens van u bijhouden, is dit voor een termijn dat u potentiële klant bent (in dit geval verwijderen we de gegevens na 2 jaar, indien u geen klant bent geworden) en wanneer u klant bent, voor de duur dat u klant bent plus de duur van onze wettelijke, fiscale of gerechtelijke verplichtingen of noden. Indien u leverancier bent, houden wij uw gegevens bij voor de duur dat u leverancier bent plus de duur van onze wettelijke, fiscale of gerechtelijke verplichtingen of noden.

  Uw rechten

  U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, om ons te vragen deze te corrigeren of te verwijderen (afhankelijk van wettelijke vereisten), onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zicht te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en om die persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, op te vragen in een machine-leesbare vorm. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de privacycommissie als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de toepasselijke privacy verplichtingen.

  Dataveiligheid

  Calexin BVBA heeft bepaalde beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens, indien verzameld, worden veiliggesteld. Deze omvatten het gebruik van computersoftware voor de computerpraktijk, virusscanners, spambescherming, wachtwoorden en de beperkte toegang tot uw gegevens.